Hanset OÜ
Alvari tn 1, Tallinn 13627

Peatöövõtt

Peatöövõtjatena ehitamisel teeme koostööd üksnes usaldusväärsete alltöövõtjatega, kvaliteedi tagamine ja projektide juhtimine on meie pingsa ja pideva tähelepanu all. Tähtsustame üheskoos Tellijaga läbiviidavaid, piisavalt sagedasti, objektide kontrollimisi, et võtta juba varastel järkudel arvesse võimalikke muudatusi Kliendi soovides ja tema poolt kvaliteedile esitatavates nõuetes. Vaid sel viisil on tagatav eelarve järgimine ning Kliendi piisav rahulolu ehitamise kulgemisega. Soovime pakkuda Tellijale igas tööetapis protsessi läbipaistvust ja omavahelises suhtlemises avatust.

Loodame, et suudame kinni pidada kõikidest lubadustest.

Peatöövõtu hinnapakkumist või konsultatsiooni küsi kõrvalolevalt vormilt.