Hanset OÜ
Alvari tn 1, Tallinn 13627

Projektijuhtimine

Suhtlus ja juhtimine on lihtsate ja keerukate projektide sujuva toimimise tagamisel keskse tähtsusega algusest kuni lõpuni. Hanset OÜ projektijuhid pakuvad kvalifitseeritud projektijuhtimise ja haldamise teenuseid ning juhivad projekte, millel on kõrged nõuded meeskonnatööle ning mis keskenduvad tulemustele. Projektijuhtimist osutatakse kõigis sise- ja välitööde projektides. Projektijuhtimine sisaldab samuti strateegilisi nõuandeid, üksuste juhtimist, riskianalüüsi ja tulemusjuhtimist.

Projektijuhtimine ja selle eesmärk: Projektijuhtimise eesmärk on inimeste (meeskonna) juhtimine selliselt, et projekti eesmärgid saaks täidetud. Küsi konsultatsiooni ja/või hinnapakkumist projektijuhtimisele kõrvalolevalt vormilt.