Hanset OÜ
Alvari tn 1, Tallinn 13627

Pääurakointi

Rakennustyön pääurakoitsijana teemme yhteistyötä ainoastaan luotettavien aliurakoitsijoiden kanssa; laadun takaaminen ja projektien johtaminen on meillä tiiviin ja jatkuvan huomion kohteena. Asetamme etusijalle Tilaajan kanssa riittävän usein tehtäviä, kohteiden tarkastuksia, että jo aikaisessa vaiheessa otettaisiin huomioon mahdolliset muutokset Asiakkaan toivomuksissa ja hänen esittämissään laatuvaatimuksissa. Vain siten taataan talousarvion noudattaminen ja Asiakkaan riittävä tyytyväisyys rakentamisen kulussa. Toivomuksenamme on tarjota Tilaajalle jokaisessa työvaiheessa prosessin läpinäkyvyyttä ja keskinäisessä kanssakäymisessä avoimuutta.
Toivomme, että pystymme täyttämään kaikki lupaukset.
Kysy pääurakoitsijan hintatarjousta tai konsultaatiota!