Hanset OÜ
Alvari tn 1, Tallinn 13627

Projektijohtaminen

Kanssakäymisellä ja johtamisella on yksinkertaisten ja mutkikkaiden projektien sujuvan toiminnan varmistamisessa keskeinen merkitys alusta loppuun asti. Hanset OÜ:n projektijohtajat tarjoavat laadukkaita projektijohtamisen ja hallinnon palveluita ja johtavat projekteja, joilla on korkeat vaatimukset henkilöstötyölle ja jotka keskittyvät tuloksiin. Projektijohtamista tarjotaan kaikissa sisä- ja ulkotyöprojekteissa. Projektijohtaminen sisältää samoin strategisia neuvoja, yksiköiden johtamista, riskianalyysiä ja tulosjohtamista.
Projektijohtaminen ja sen tavoite:
Projektijohtamisen tavoite on henkilöiden (henkilöstön) johtaminen siten, että projektin tavoitteet tulisivat täytettyä.